Ohlášky a pořad bohoslužeb 30.10.-5.11.

Od jakoubek

Úterý 31. října

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) –

Středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

17:00 – Roztoky u Jilemnice

18:00 – Studenec

Čtvrtek 2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za Evu Mikušovou a celý rod

18:00 – Studenec – za všechny zemřelé

Pátek 3. listopadu

18:00 – Studenec – za Josefa, Gizelu, Pavla a Elišku Kuříkovy

Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

            8:00 – Studenec

17:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 5. listopadu – 31. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Aloise a Jitku Kuříkovy

9:30Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se v rámci sbírky na misie vybralo ve Studenci 7.250 Kč, v Roztokách 4.500Kč a v Zálesní Lhotě 890Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli proběhne sbírka na plošné pojištění církevního majetku v diecézi.
 • Příští neděli po ranní mši ve Studenci následuje farní kavárna.
 • Ve středu večer se na faře sejde společenství mládeže. Srdečně zveme!
 • Od 1. do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže) tzv. plnomocné odpustky, navštívíte‑li hřbitov a pomodlíte-li se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 1. a 2. listopadu stačí kromě tří obvyklých podmínek návštěva kostela s modlitbou Vyznání víry a Otče náš.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za mír na Ukrajině, ve Svaté zemi a ve všech zemích světa
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost