Studenec

Novorománský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1866-68. Vysvěcen byl 13. září 1868 biskupem Karlem Boromejským Hanlem. Hlavní oltář a boční oltáře jsou dílem novopacké sochařské dílny Antonína Suchardy. Na místě současného kostela stál dřevěný kostelík postavený roku 1589.

Bohoslužby se zde konají pravidelně ve čtvrtek a v neděli v 8:00 a v úterý a v pátek v 18:00.

Pod farnost Studenec patří ještě obec Čistá u Horek se svým kostelem sv. Prokopa. Ten nechala postavit měšťanská rodina Falge, když byla majitelem panství Čistá. Roku 1814 se začal na konci vesnice lámat kámen a vozit ke stavbě kostela. Kostel samotný vystavěn byl v letech 1815 až 1819. Byly do něho z dřívějšího dřeveného kostelíka přeneseny a do zdí vsazeny náhrobní desky Kouniců a Kapounů ze Svojkova, středověkých vlastníků panství. Přenesena byla také pískovcová křtitelnice z roku 1611. Kostel měl být původně s klenutou lodí, ale nedostatek prostředků pro stavbu umožnil klenbu pouze nad presbytářem. Nad zbytkem kotela pak je strop už rovný. Roku 1850 byla do kostela pořízena křížová cesta, 1852 postranní oltář Sedmibolestné Panny Marie. V roce 1853 byl od novopacké sochařské rodiny pořízen hlavní oltář s obrazem sv. Prokopa. Roku 1861 koupila do kostela obec varhany.  Větší opravou prošel kostelík v sedmdesátých letech 20. století. Práce a kvalita materiálu nebyly úplně ideální, a tak bylo potřeba v kostelíku opět investovat. To se dělo delší dobu na začátku třetího tisíciletí.

V sobotu večer zde bývají bohoslužby s nedělní platností (18:00 letní čas, 17:00 zimní čas), v neděli od 11h bohoslužby slova.