Roztoky u Jilemnice

První roztocký kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší a podle farní kroniky (lat. Liber Memorabilium ) byl již roku 1384 vlastním farářem spravován. V 18.století už starý kostel svými malými rozměry a s obtížným přístupem zejména v zimním období nevyhovoval potřebám farnosti. Z tohoto důvodu bylo započato se stavbou nového a většího kostela uprostřed obce. Kostel byl dokončen v roce 1739 a je celý postaven z červeného pískovce. Pozemek pro stavbu nového kostela a pro okolní hřbitov i zamýšlenou farní budovu získala farnost od majitele statku čp. 2 Jana Jirků. Tento hospodář neměl mužského potomka, a proto celý statek později prodal r. 1751 Janu Tomšovi. Na pokrytí výdajů, spojených s výzdobou nebo s opravami tohoto kostela se v minulosti významnými částkami podílela lnářská firma Klazarova a rodina Hamáčkova z Roztok a další.

Bohoslužby zde probíhají pravidelně ve středu v 17:00 a v neděli v 9:30.