Ohlášky a pořad bohoslužeb 6.11.-12.11.

Od jakoubek

Pondělí 6. listopadu

18:00 – Studenec – na poděkování

Úterý 7. listopadu

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Jindřicha a Annu Slavíkovy a celý rod

Středa 8. listopadu

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

15:00 – Studenec – na poděkování za 30let působení farní charity

Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

17:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 12. listopadu – 32. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Jaroslava Tomáše, manželku a oba rody

9:30Roztoky u Jilemnice – za Kamila Ginzla a Antonii Ginzlovou

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 2.990 Kč a v kasičce na opravy se shromáždilo 10.570Kč. Děkujeme!
 • Ve středu od 19h na faře pokračuje náboženství pro středoškoláky.
 • Zasedání pastorační rady se uskuteční v neděli 19.listopadu od 17h na faře. Své podněty směřujte prosím k některému z jejích členů.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže) tzv. plnomocné odpustky, navštívíte‑li hřbitov a pomodlíte-li se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za mír na Ukrajině, ve Svaté zemi a ve všech zemích světa
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost