Ohlášky a pořad bohoslužeb 25.9.-1.10.2023

Od jakoubek

Úterý 26. září

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Josefa a Emílii Dvořákovy a za oba rody

Středa 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za Václava Jirana, jeho syna Václava a za Václava Janouška a jeho rodinu

Pátek 29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů

18:00 – Studenec –

Sobota 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 1. října – 26. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Václava Plecháče, manželku a celý rod

9:30Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Na podporu církevního školství v diecézi se minulou neděli vybralo ve Studenci 4.920 Kč, v Roztokách 1.615 Kč a v Zálesní Lhotě 1.210 Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli po ranní bohoslužbě ve Studenci jste zváni na farní kávu!
 • Farní pouť za sv. Prokopem na Sázavu se uskuteční v sobotu 14. října. Hlaste se prosíme do konce září.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za nemocné v rodině
  • za oběti přírodních katastrof z posledních dnů
  • za mír na Ukrajině a ve světě, za oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost