Ohlášky a pořad bohoslužeb 2.10.-8.10.

Od jakoubek

Úterý 3. října

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Zdeňka Dyntara

Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 5. října

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – na poděkování s prosbou o další Boží pomoc

Pátek 6. října

18:00 – Studenec – za Pavla Jandu

Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové

12:00 – Studenec – křtiny Huberta Tomáše

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 8. října – 27. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Františka a Annu Šimáčkovy

9:30Roztoky u Jilemnice – posvícení

11:00 – Zálesní Lhota – bohoslužba slova

11:00 – Čistá u Horek – posvícení

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli činila sbírka ve Studenci 4.170 Kč, v kasičce na opravy se za uplynulý měsíc shromáždilo 19.919Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli přijede jako vzácný host P. Vladimír Slámečka a bude předsedat bohoslužbám ve Studenci, v Roztokách a v Čisté.
 • Ve středu od 18h se sejde společenství mládeže. Srdečně zveme!
 • Farní pouť za sv. Prokopem na Sázavu se uskuteční v sobotu 14. října. Pokud byste se chtěli zúčastnit, stále jsou volná místa.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za mír na Ukrajině a ve světě, za oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost