Ohlášky a pořad bohoslužeb 9.10.-15.10.

Od jakoubek

Úterý 10. října

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za manžele Valentovy

Středa 11. října

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 12. října – památka sv. Radima, biskupa

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za Milana Dědečka

Pátek 13. října

18:00 – Studenec – P.Prokop Tobek – za rodiče Františka a Marii Jebavé a děti

Sobota 14. října

farní pouť na Sázavu, bohoslužba v Čisté není !!!

Neděle 15. října – 28. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Aloise Beneše a celý rod

9:30Roztoky u Jilemnice za Terézii Kupkárovou a rody Kupkárů a Volentiérů

11:00 – Zálesní Lhota – posvícení

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 3.900 Kč. Děkujeme!
  • Odjezd autobusu na farní pouť bude v sobotu v 7:15 od zdravotního střediska. Autobus pojede dále po dolení silnici k Lípě a ke kostelu. Zastavovat bude na autobusových zastávkách. Odjezd ze Sázavy je plánován kolem 17h.
  • Úmysly pro úterní adoraci:
    • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
    • za mír na Ukrajině a ve světě, za oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
    • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost