ÚvodemMilí návštěvníci webu SpolčoS!

V našem úvodu vás stručně seznámíme s historií a současným stavem studeneckého společenství mládeže. Jak už to tak bývá, začátky nejsou jednoduché a když chce člověk nebo skupina lidí započít nějaké ušlechtilé dílo nejde to tak rychle, jak by si každý představoval. S naším spolčem tomu nebylo jinak. Rozvíjelo se a rozrůstalo velmi pomalu, ale jistě, jak se říká.

Dát dohromady mládež farnosti vyžaduje spoustu trpělivosti, nadšení, schopného kněze, podporu farnosti a hlavně Boží požehnání do takového díla. Ne vždycky se vám ale podaří získat všechny tyto věci najednou. Základy společenství byly položeny už před vznikem SpolčoS. Naše mládež je samozřejmě věkově rozmanitá a už od nepaměti se v domácnostech scházeli kluci a holky přibližně stejného věku a společně se modlili. Cílem pak bylo spojit tato menší společenství, aby se mládež sjednotila a jednotlivci různého věku i malá spolča se mohla navzájem obohacovat a poznávat se.

Výsledkem tohoto snažení je současné společenství s názvem SpolčoS (nezkráceně Spolčo Studenec, synonymem je Mládež studenecké farnosti).

Jednou z nejviditelnějších aktivit SpolčoS je pořádání FSM - Farních setkání mládeže. Snažíme se, aby každé setkání  začínalo rytmickou mší svatou ve studeneckém kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. Poté se mládež přesune do příjemné farní místnosti, kde zvolení pořadatelé předvedou svůj program týkající se určitého předem vybraného tématu. Čas od času na setkání zavítá i nějaký ten host. Program je samozřejmě protkán modlitbou a písničkami. Nechybí promluva, debata, hry a také nezbytné pohoštění z domácí kuchyně .

Za zmínku také stojí, že se naše spolčo podílí na Papežském misijním díle modlitbou živého růžence a je zapojeno v projektu „Adopce na dálku“ Arcidiecézní charity Praha. Dále pomáháme organizovat Vikariátní setkání mládeže (jilemnický vikariát) a v rámci možností se snažíme věnovat nějaký ten čas dětem nejen ze studenecké farnosti. To má podobu pravidelných setkávání a také prázdninových táborů nazývaných Chaloupky (pro děvčata) a Hrádky (pro chlapce). Nesmím opomenout každoroční Dětský den, který se koná na konci prázdnin u Orlovny.

Společenství se také neobejde bez „neoficiálních“ akcí ve formě oslav narozenin, koncertů, opékání apod.

Ne nadarmo se říká, že trpělivost růže přináší a naše společenství je velikou Boží růží, o kterou se musíme starat, zalévat ji, okopávat, jednoduše ji nenechat zvadnout. Byla by to škoda a já myslím, že veškeré úsilí stojí zato! Tak s chutí do toho!!!

(kolektiv autorů: marinka & tomjiran)