Ohlášky a pořad bohoslužeb 3.6.-9.6.

Od jakoubek

Úterý 4. června

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – na poděkování

Středa 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

15:00 – Čistá u Horek – pohřeb paní Marie Zadrobilové

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 6. června – památka sv. Norberta, biskupa

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za Miloslavu Pilařovou

Pátek 7. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00 – Studenecdětská – za Josefa a Vlastu Tauchmanovy a syna Stanislava

Sobota 8. června – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 9. června – 10. neděle v mezidobí

10:00 Studenec – za děti a jejich rodiny

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 3.000Kč a v kasičce na opravy se za měsíc květen shromáždilo 10.000Kč. Děkujeme!
 • Zkouška na dětskou bohoslužbu proběhne v pondělí v 16:15 v MŠ.
 • Ve středu od 18 h se sejde společenství mládeže.
 • V pátek 7.června se ve Studenci a v Zálesní Lhotě koná Noc kostelů. Srdečně zveme k výstupu na věž nebo jen ke spočinutí v tichu chrámového prostoru!
 • V neděli 9.června se uskuteční farní den spojený s 1.sv. přijímáním. Mše svatá začne v 10h na louce za farou, navážeme společným obědem a pokračovat budeme besedou s místoředitelem TV Noe od 13h. Součástí programu bude také dětská tombola. Těšíme se na vás!
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za nemocnou Aničku
  • za úspěšné složení státnic a za shovívavost zkoušejících
  • za obrácení srdcí lidí, kteří jsou původci zla
  • na poděkování za Boží dary