Ohlášky a pořad bohoslužeb 27.5.-2.6.

Od jakoubek

Úterý 28. května

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Vilemínu Vanclovou, manžela a celý rod

Středa 29. května

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 30. května slavnost Těla a Krve Páně

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) –

Pátek 31. května – svátek Navštívení Panny Marie

18:00 – Studenecbohoslužba slova

Sobota 1. června – památka sv.Justina, mučedníka

BEZE Mše SvatÉ

Neděle 2. června – 9. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za živé i zemřelé spolužáky

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota                                                                   

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se na podporu pastoračních aktivit v diecézi vybralo ve Studenci 2.850Kč, v Roztokách 1.820 Kč a v Zálesní Lhotě 2.552Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli po ranní mši jste zváni do farní kavárny!
 • Ve středu od 17h se na faře sejde misijní klubko dětí. Srdečně zveme!
 • Ve středu od 19h se na faře uskuteční závěrečné náboženství pro středoškoláky.
 • V pátek 7.června se ve Studenci a v Zálesní Lhotě uskuteční Noc kostelů.
 • V neděli 9.června se uskuteční farní den spojený s 1.sv. přijímáním. Mše svatá začne v 10h na louce za farou, navážeme společným obědem a besedou s místoředitelem TV Noe od 13h.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za nemocnou Aničku
  • za obrácení srdcí lidí, kteří jsou původci zla
  • na poděkování za Boží dary