Aktivity

Farní setkání mládeže

FSM - jasně, stručně

Kdy:Druhý pátek v každém měsíci (ověř v přehledu akcí); začátek – 18:00 na mši, vlastní setkání zhruba od 19:15 na faře. Přibližný konec programu ve 21:00.
Kde: kostel a fara ve Studenci u Horek
O čem: modlitba, společný růst ve víře, poznávání lidí, … a snad i něco víc

Máš-li chuť přijít, rádi tě uvidíme.
Dotazy: viz "Kontakty"

 

FSM - trochu obšírněji

Už v úvodu byla zmínka o farních setkáních mládeže (zkráceně FSM, pracovním názvem „velká spolča“) a o „malých“ společenstvích. Zde zkusím trochu víc přiblížit, o co jde.

Živý růženec – modlitba za misie

Každý člen společenství se modlí podle daného řádu jeden desátek růžence. Denně tak ve své modlitbě obsáhnou všechna tajemství (pět tajemství pro každý ze čtyř růženců - radostný, bolestný, slavný, růženec světla) včetně úvodních a závěrečných modliteb. S tímto způsobem modlitby za misie začala v roce 1826 zakladatelka Papežského misijního díla Pauline Jaricot a postupně došlo k jeho rozšíření. Všichni lidé zapojení do modlitby živého růžence kdekoli na Zemi se přimlouvají také za sebe navzájem, zároveň je za ně každý den někde na světě sloužena mše.

Co je projekt Adopce na dálku®?

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců více než

16.000 dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit.

Za roční částku 4.900/6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kongo), 5.000/8.000 Kč (Zambie), 5.500/7.000 Kč (Thajsko), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete v odkazu „Rozvojové projekty“.

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma.

(převzato z: http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=0002011; více informací o projektu viz: http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=100200)

 

Jak je SpolčoS zapojeno do projektu?

Skupina lidí ze spolča i několik „nespolčařů“ prostřednictvím Adopce na dálku® podporuje jedno dítě z Konga. Skupinku není problém rozšířit i o další zájemce.

Řízení projektu v rámci SpolčoS má na starosti Josef Hák.

Páteční setkání na faře během měsíce

Pátek v měsíci Charakter setkání  (viz další vysvětlivky)
první volnější setkání
druhý FSM
třetí volnější setkání
čtvrtý malé spolčo
pátý volnější setkání

 

Charakter setkání – vysvětlivky

Obecné
Páteční setkání začínají vždy už na mši svaté, která je od 18:00. Program na faře pak začíná v 19:15. Ohledně toho, jak dlouho spolča trvají, až u samotných typů.
Přínosem setkání má být hlavně společný růst v křesťanském životě - učení se porozumění, spolupráci, seznamování se, boření mezilidských bariér, odpouštění, učení se lásce k bližnímu. Dále má významné místo společná modlitba.
Setkání mohou umožnit pohledět na sebe zase v trochu jiném světle; mohou být povzbuzením a pomocí nejen na cestě k Bohu a k bližnímu.
Chceš-li přijít, rádi tě uvidíme. Jen dej prosím vědět někomu, koho znáš a kdo už na spolčo chodí, nebo napiš na nějakou adresu v "Kontaktech", ať se nějak dohodneme. Snad to pomůže tomu, aby ses mezi námi cítil(a) líp.

FSM (Farní setkání mládeže)
Pořádání FSM je jednou z hlavních aktivit SpolčoS.

Syndikovat obsah