Ohlášky a pořad bohoslužeb 4.12.-10.12.

Od jakoubek

Úterý 5. prosince

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Václava Stránského, manželku a oba rody

Středa 6. prosince

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 8. prosince – Slavnost Panny Marie, počatého bez poskvrny prvotního hříchu

14:00 – Studenec pohřeb pana Václava Kuříka

Sobota 9. prosince

17:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

8:00 – Studenec – za Josefa Peteru a celý rod

9:30Roztoky u Jilemnice – za rodinu Chrtkovu, Morávkovu a Briknerovu

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se při sbírce ve Studenci vybralo 2.890 Kč a za měsíc listopad se v kasičce na opravy shromáždilo 6.550 Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli proběhne v sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.
 • Vzadu na stolku najdete adventní brožury. Vezměte si!
 • Společenství mládeže se sejde ve středu od 18h na faře. Srdečně zveme!
 • Zpovědní odpoledne se uskuteční v neděli 17. prosince od 14h na faře. Zpovídat budeme spolu s P. Pavlem Kalitou z Nové Paky.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za mír na Ukrajině, ve Svaté zemi a ve všech zemích světa
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost