Ohlášky a pořad bohoslužeb 11.9.-17.9.

Od jakoubek

Úterý 12. září

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Ladislava Jebavého a vnuka

Středa 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 14. září – svátek Povýšení svatého kříže

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za rodinu Tomášovu a Grundovu

Pátek 15. září památka Panny Marie Bolestné

18:00 – Studenec –

Sobota 16. září – památka sv. Ludmily, mučednice

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 17. září – 24. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za živé i zemřelé občany Studence a Zálesní Lhoty

9:30Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota – za živé i zemřelé občany Studence a Zálesní Lhoty

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 4.450 Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli proběhne sbírka na podporu církevních škol v diecézi.
 • Přijetí svátosti pomazání nemocných bude možné v neděli 17. září při všech bohoslužbách. V Čisté pak v sobotu večer.
 • Ve středu od 17h na faře se sejde Misijní klubko dětí. Srdečně zveme!
 • Příští neděli ve Studenci znovu zahájí činnost Nedělní školka pro děti.
 • Příspěvky do Farních listů posílejte prosíme do 16.září paní Veronice Vanclové.
 • Farní pouť za sv. Prokopem na Sázavu se uskuteční v sobotu 14. října. Hlásit se můžete do konce září.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za křesťanskou budoucnost dětí a mládeže naší farnosti
  • za nový školní rok a výuku náboženství v naší farnosti
  • za nemocné v rodině
  • za oběti zemětřesení v Maroku
  • za mír na Ukrajině a ve světě, za oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za manžele, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost