Zápis z 10. zasedání farní pastorační rady ze dne 19. 11. 2023

Od jakoubek

Přítomni: P. Jiří Jakoubek, Jiří Tauchman, Anna Hylmarová, Josef Hák, Markéta Urbanová (online), Petr Hák, Jiří Kuřík

Nepřítomni:  jáhen František Horáček

Program:

 1. Diskutován navržený pořad bohoslužeb, převážně zachován pořad bohoslužeb z loňska.
 2. Předvánoční zpovídání bude v ne. 17. 12. od 14.00 na faře., P. Jakoubek, P. Kalita.
 3. Plánujeme zimní bohoslužby na faře ve všední dny mimo pátky od 9. 1.
 4. Biblické hodiny s P. Jirkou letos nebudou pro vytíženost. Příští rok, dá-li Pán, ano.
 5. Příprava na biřmování je plánována na školní rok 2024/25. Zkusí se zase spojit biřmování s farním dnem (asi červen).
 6. Vybrané peníze z farní cukrárny navíc se darují na účet farnosti.
 7. Rezervace místností fary vyřešíme přes fyzickou a online tabulku.
 8. Instrukce pro úklid fary se vytisknou a samotný úklid se rozdělí mezi skauty a farníky.
 9. Na faru se pořídí vařič na vodu 5-10l.
 10. Zadní lehké lavičky („pivní sety“) se odstraní pro uvolnění místa pro kočárky. Zatím za hlavní oltář. Zvážíme i odstranění větší lavice u zdi.
 11. Sháníme dětské knížky k zapůjčování během mše.
 12. Ministrantské schůzky probíhají „ad hoc“, jak organizátor může.
 13. Pozveme mladé na DSM na následující sobotu.
 14. Nový botník pro skauty bude umístěn na faře u WC.
 15. Kostelníci pomohou skautům s uchováním betlémského světla od 17. 12. v kostele.
 16. Máme podnět na pozvání pardubické scholy, možná na 17. 12.
 17. Farní knihovna funguje v zadní části kostela. Farníci mohou darovat knihy, o které by mohl být zájem.
 18. Kalendář skautů bude nasdílen pro lepší koordinaci akcí na faře.
 19. Zazněl návrh, aby se mše častěji doprovázely modernějšími písněmi.
 20. Příští farní rada bude 18. 2. 2024 v 17.00 na faře.


Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 19. 11. 2023 zapsal Josef Hák