Zápis z 11. zasedání farní pastorační rady ze dne 18. 2. 2024

Od jakoubek

Přítomni: P. Jiří Jakoubek, Jiří Tauchman, Anna Hylmarová, Josef Hák, Petr Hák, Jiří Kuřík, Ludmila Pekárková, Markéta Urbanová, Veronika Vanclová

Nepřítomni: jáhen František Horáček

Host: Jan Medlík

Program:

  1. Plánovala se duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem 16. 3. (společný oběd, přihlašovací formulář, ozvučení, topení, příprava orlovny v pátek, hudba ke mši, návrhy na hosty na příští rok).
  2. Křížové cesty budou v pátky od 17.15, na velký pátek v 9.30.
  3. Zpovědní odpoledne bude v neděli 17. 3. od 14h.
  4. Předběžné plány na Noc kostelů 7. 6., návrhy programu, propagace (plakátky, zpravodaj).
  5. Koncert pardubické scholy v neděli 7. 4. v 16h(?), pohoštění, dobrovolné vstupné.
  6. Předběžné plány Farního dnu 16. 6., (pozvánka do zpravodaje).
  7. Domluvíme znovuotevření kůru, s upozorněním, aby tam malé děti nerámusily.
  8. Na faru se pořídí vařič na vodu.
  9. Projednávání technických plánů na tento rok.
  10. Příští farní rada bude 5. 5. v 17h na faře.


Předseda: P. Jiří Jakoubek                            Dne 18. 2. 2024 zapsal Josef Hák