Zápis z 8. zasedání farní pastorační rady ze dne 11. 5. 2023

Od jakoubek

Přítomni: P. Jiří Jakoubek, Jiří Tauchman, Anna Hylmarová, Josef Hák, Markéta Urbanová, Petr Hák, Kateřina Kuříková

Nepřítomni: jáhen František Horáček, Veronika Vanclová, Jiří Kuřík

Program:

 1. Zhodnocení Dnu otevření fary
  • samé pozitivní ohlasy, povedlo se to
 2. Noc kostelů v pátek 2. 6.
  • Čistá u Horek18 – 20, režie pana starosty, flétnový soubor z Lázní Bělohrad, možnost jít na věž
  • Roztoky, program 17 – 21h
  • Lhota od 19 – 21h, zpřístupněna věž
  • Studenec mše od 18, potom otevřeno do 21h
 3. Farní den v neděli 18. 6.
  • Pořádáno u fary, mše v 10.00, jinde nebude
  • Stany, pivní sety, skákací hrad, guláš, párky v rohlíku, plakátek
 4. Farníci, kteří v kostele neslyší
  • Problém správného nastavení mikrofonu na osoby různé výšky
  • Je třeba číst nahlas, pomalu a zřetelně
 5. Různé
  • Farní pouť do Sázavy snad 7. 10. – pozn. nakonec posunuto na14.10.
 6. Příští farní rada bude 31. 8. 2023 od 17h na faře.

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 11. 5. 2023 zapsal Josef Hák