Pastorační plán pro školní rok 2023/24

Datum                        Akce

září                             Posvícení Studenec

17.09.2023                 společné přijetí sv. pomazání nemocných

07.10.2023                 Misijní den – Rtyně v Podkrkonoší

08.10.2023                 Posvícení Čistá u Horek a Roztoky u Jilemnice

14.10.2023                 farní pouť – Sázava

15.10.2023                 Posvícení Zálesní Lhota

22.10.2023                 Misijní neděle

25.11.2023                  Diecézní setkání mládeže – Hradec Králové

3.12.2023                   1. neděle adventní

31.12.2023                 Požehnání manželům – svátek Svaté rodiny

14.02.2024                 Popeleční středa

16.03.2024                 Duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm.

31.03.2024                 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

05.05.2024                 Pouť Roztoky u Jilemnice

19.05.2024                 Pouť Zálesní Lhota

19.05.2024                 Slavnost Seslání Ducha svatého

07.06.2024                 Noc kostelů

09.06.2024                 1.svaté přijímání

16.06.2024                 farní den

23.06.2024                 Pouť Studenec

07.07.2024                 Pouť Čistá u Horek

Pravidelné aktivity:

  • výuka náboženství – září–červen
  • modlitby matek – každý týden
  • nedělní školka – každou neděli kromě prázdnin
  • dětské bohoslužby – 1x měsíc
  • Misijní klubko – 1x měsíc
  • mládežnické bohoslužby – 1x měsíc pá+ne
  • setkání mládeže – 1x měsíc
  • farní kavárny – první neděle v měsíci
  • biblické hodiny – pravděpodobně leden–duben