Studenecká farnost

Studenecká římskokatolická farnost je církevně-právní subjekt zřízený biskupstvím královéhradeckým, zapsaným v registru církevních institucí Ministerstva Kultury České republiky.

Farnost je podle kodexu kanonického práva církevní území spravované farářem, jako vlastním pastýřem farnosti. V určitých případech diecézní biskup jmenuje na dobu neurčitou místo faráře administrátora (= správce)  farnosti. Administrátor  má podobné postavení jako farář, s poněkud určenými omezeními, stanovenými kodexem, a dále diecézním biskupem.

Centrem života farnosti je farní kostel. Je to domácí místo farnosti. Nikde jinde, v žádném společenství, farnost nežije tak důležitě, jako ve svém kostele, při mši svaté. 

K naší farnosti Studenec se ještě počítá několik obcí. Kostel, který není farní, ale věřící se v něm scházejí jednou za čas, tomu se říká filiální kostel. Takový máme u nás v Čisté u Horek.