Živý růženec – modlitba za misie

Každý člen společenství se modlí podle daného řádu jeden desátek růžence. Denně tak ve své modlitbě obsáhnou všechna tajemství (pět tajemství pro každý ze čtyř růženců - radostný, bolestný, slavný, růženec světla) včetně úvodních a závěrečných modliteb. S tímto způsobem modlitby za misie začala v roce 1826 zakladatelka Papežského misijního díla Pauline Jaricot a postupně došlo k jeho rozšíření. Všichni lidé zapojení do modlitby živého růžence kdekoli na Zemi se přimlouvají také za sebe navzájem, zároveň je za ně každý den někde na světě sloužena mše.

 

Naše společenství živého růžence funguje sice teprve dva měsíce, ale už za tu dobu mohu říct, že jsem vděčná za to, že tvořím jeho součást. Sama za sebe vnímám z historického hlediska křesťanské misie do různých částí světa jako přinejmenším problematické, protože citlivost k původním kulturám často scházela. Proto své zapojení do modlitby za misie vnímám i jako prosbu o to, aby misie probíhaly v souladu s Božími úmysly a nejen podle evropských představ o tom, jak má vypadat svět. Zároveň je pro mě modlitba růžence důležitým spojníkem s lidmi z místa, odkud pocházím, protože v současné době už dost často žiju i na jiných místech. Ukázalo se také, že desátek růžence je vlastně často jedinou pevnou částí mé modlitby, když se zbytek nějakým způsobem nepodaří. A navíc je velmi dobré vědět, že tím desátkem (na který se navíc často nedokážu moc soustředit ), se zapojuju do širokého společenství lidí na celém světě. Všechny tyhle aspekty se snažím mít při modlitbě na paměti stejně jako to, že i když se to často modlitba nijak zvlášť nedaří, Pán si ji může použít jakkoli chce. A v tom je naděje.

 (autor Pavlína Jiranová)

O našem systému modlitby

Oficiálně jsme se začali živý růženec modlit v červenci 2008. V měsíci srpnu téhož roku jsme byli přihlášeni do modlitby za Papežská misijní díla (PMD).
Náš systém spočívá v tom, že každý má svou kartičku, kam si píše úmysly našeho společenství pro ten který měsíc. Úmysl pro další měsíc se dává dohromady na FSM – tzn. většinou druhý pátek v měsíci (např. pro září to bylo už 8. srpna). K tomuto „našemu“ úmyslu přidáváme prosbu za PMD.

 

Možnost zapojení

Kdo by se chtěl připojit k této společné modlitbě naší růže, ať dá vědět na spolco.studenec(zavinac)seznam(tecka)cz.

Do modlitby živého růžence se člověk může přihlásit i jako jednotlivec na stránkách PMD pomocí formuláře (http://www.misijnidila.cz/formsupport/registrace-safe.php). Nebo se klidně může zapojit i celé společenství - ať už nějaký svůj systém modlitby má, nebo ne.

Více informací viz http://www.misijnidila.cz/aktivity/ruze.html.

Apoštolát modlitby

Pro ty, kdo se modlí živý růženec i za Papežská misijní díla, jsou vydávány úmysly pro každý měsíc. Když jsem hledal jejich znění na internetu, našel jsem je zahrnuté (i když v malinko jiném znění) v tzv. Apoštolátu modlitby na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova.
Pěkný článek o téhle aktivitě a úmysly pro r. 2008 – viz na stránce: http://www.jesuit.cz/aktivity/apostolat_modlitby.php
Patronem tohoto hnutí je sv. František Xaverský a patronkou sv. Terezie od dítěte Ježíše.
Živý růženec je modlitba společenství dvaceti lidí, kteří denně vkládají do své modlitby prosbu o šíření Božího království, misijní úmysly Svatého otce a také vlastní prosby.

(tomjiran)