Únorové FSM

Téma: Jezuité ... co z toho bylo?

Na začátek jsme zkusili projít si každý svůj den a v tiché modlitbě ho probrat s Pánem - takové zpytování svědomí, nebo taky "modlitba milující pozornosti" (viz http://www.jesuit.cz/spiritualita.php dole).

 

Po teď už hlasité a společné modlitbě přišlo na pár slov Pepy H. o sv. Ignácovi (http://farnost.studenec.cz/?q=spolco/listarna/ignac-z-loyoly-vypisky-k-f...); několik myšlenek si připravil i P. Paclík.

V následující hře se mohli zapojit (a také zapojili) všichni - hledali jsme ve všem možném přítomnost a působení Boha, což je jeden z jezuitských modlitebních "triků." (Pro bližší představu opět http://www.jesuit.cz/spiritualita.php - druhý odstavec.)

Tak to zkuste taky:

západ, východ, svit slunce
bouře a vichr
krásný člověk
vyprahlost, deprese
nebezpečí
umělecké dílo
přestávka a svačina