Říjnové FSM 10.10.2008

 Spolčo bylo zahájeno mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci. V kostele jsme se pomodlili ještě mládežnickou Korunku a pak byl přesun na zdejší faru. Na faře jsme si zazpívali krásnou písničku, pomodlili se k Panně Marii a k našemu Nebeskému Otci. Po modlitbě jsme si přečetli žalm a zazpívali další krásnou písničku. Přišla mezi nás nová členka Markéta, a proto jsme se s radostí představili a seznámili. Kéž bude chodit i nadále. Pak přišla dlouho očekávaná hra, která měla název „Misijní hra.“ Po hře nám pan farář pohovořil o misiich a potom každý z nás řekl, co si pod názvem misie představují. Každý si představil něco jiného. Někdo si přestavil Matku Terezu, někdo černouška v chudém státě, někdo misionáře s mačetou na oslíku a někdo nechodí daleko a představí si Českou republiku, hlavně severní Čechy a Prahu. Na konec jsme si zazpívali písníčku Za chleba dar za díla zdar buď tobě Bože dík a vrhli jsme se na jídlo. Jeden talíř pryč a na stůl přichází bábovka a čaj, mňam, to byla dobrota. Ještě organizační věci a jde se domu.
  
  Vojta Hák