Prosincové FSM 12.12.2008

V tom čase, kdy už na adventním věnci hořely dvě svíčky a opět tu byl pátek, jsme se sešli na dalším Farním setkání mládeže. Po trochu netradičním úvodu, kdy jsme se zkusili na chvíli ztišit a nějak vědoměji tvořit společenství, kde si lidé dokážou odpustit, kde se dokážou přijmout a radovat se z toho, že jsou spolu, nás náš pan farář začal čtením z Písma a krátkou promluvou připravovat na přednášku Ospravedlnění podle apoštola Pavla.
Na tu měl přijet (a taky přijel) broumovský P. Martin Lanži. Jeho příjezd byl sice asi trochu komplikován sněhovou nadílkou, ale vcelku se to časově sešlo a po krátkém představení se do toho P. Martin pustil.
Kdybyste měl někdo zájem o hodně ošizenou reprodukci přednášky, tak se přihlaste, mám z toho zápisek.
Náš host nikam nespěchal, a tak jsme mohli i chvíli posedět a povídat.
Na závěr modlitba, požehnání a rozloučení.