Počátky... (do června 2008)

Už tu někde na stránkách je napsáno, že SpolčoS navazuje na tradici scházení se v rodinách, popřípadě na faře.
Jako takové se začalo formovat nejspíš po biřmování několika zdejších lidí, které proběhlo 6.10.2006.
Dalším významnou událostí z mého pohledu bylo pořádání Vikariátního setkání mládeže v roce 2007 (28.-29. září 2007), kdy se takováto akce poprvé odehrávala ve Studenci. To nás zase trochu dalo víc dohromady navzájem mezi sebou a taky s okolními společenstvími, která se na organizaci setkání významně podílela.
Následoval vývoj, který zas až tak zmapovaný nemám – myslím, že každý měsíc bylo „velké spolčo.“ Na některém z nich se dalo dohromady i to, že se zapojíme do Adopce na dálku.
V lednu a únoru roku 2008 se společnými silami podařilo vytvořit jakousi kostru setkání (viz kategorie „FSM,“ článek FSM – trochu obšírněji) a také se dohodlo dalších pár věcí ohledně organizace.
Časem bylo „velké spolčo“ pojmenováno poněkud vznešeněji Farní setkání mládeže.

Výběr z toho, co se dělo a na co jsem si vzpomněl z období únor 2008 – červen 2008:

8. února 2008 – „velké spolčo“
„ Evangelizace“
Mluvilo se o způsobech evangelizace, zaznělo i osobní svědectví.

9. únor 2008 – setkání s MKD v Jilemnici
Na jilemnické faře se pár lidí z našeho spolča zúčastnilo besedy Mladými křesťanskými demokraty z libereckého kraje (předtím přihlíželo schůzi členů a volbě „velení“).
Tím se zas trochu rozšířily obzory, co se politiky a společenského dění týče (aspoň teda mně).

9. únor 2008 – večeře kostelníků na Špici
Společná večeře a promítání fotek jáhna Josefa. „Dobrá“ akce to byla.

23. únor 2008 – program Teenstar – první schůzka
Janča dala dohromady zahájení cyklu přednášek manželů Šitlerových o problematice sexuality, metod plánovaného rodičovství atd.

14. března 2008 - FSM
Téma: „ Vyznání víry“
Host: P. David Bouma (spirituál Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové)
Zaznělo dost zajímavých postřehů nejen ve vztahu k tématu.

15. března 2008 – Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové

11. dubna 2008 – FSM
Téma: „Boží království aneb, jak to bude vypadat po smrti“

12. dubna 2008 – Springfest – Vysoké nad Jizerou
První ročník hudebního festivalu, v jehož pořádání měli prsty lidi z Spolča nad Jizerou.
Hrála tam i studenecká skupina Stopdepress.

18. dubna 2008 – První ekumenická studentská bohoslužba v Jilemnici
Ekumenická bohoslužba a následné setkání v ekumenickém duchu, kterého se pár lidí od nás zúčastnilo.
Za zmínku stojí setkání s evangelickým farářem Martinem Horákem, z katolických kněží tam byli P. Ivoš Kvapil z Jablonce nad Jizerou, na další program přijel i „náš“ P. Miloslav Paclík a mám dojem, že jsem tam při adoraci potkal i našeho vikáře P. Františka Mráze; a neměl bych opomenout všechny ty z řad jilemnických, jabloneckých, studeneckých a kdoví ještě jakých mládežníků, kteří tam taky přijeli.

9. května 2008 – studenecká studentská mše a FSM
Téma: „Duch svatý“ … Před letniční setkání s odpovídající tématikou.

13. června 2008 - FSM
Téma: „Ekumenismus“
Hosté: jilemnický evangelický farář Martin Horák, čtyři jeho svěřenci na přípravu ke konfirmaci (něco jako biřmování)
Beseda, při které jsme se dozvěděli zas něco víc o Českobratrské církvi evangelické, o tom, co nás odlišuje. Také padlo pár slov na téma, že ekumenické snahy nemohou spočívat v relativizování rozdílů. Místo toho by mělo mít místo navazování kontaktů, snaha o porozumění a společné řešení např. aktuálních morálních problémů.

28. června – mše na závěr školního roku ve Mříčné, tradiční táborák v Peřimově
V předvečer svátku sv. Petra a Pavla, kterým začal rok svatého Pavla, jsme se vydali se sestrou na mši do Peřimova, kterou sloužil P. Mirek Dítě. Celý večer měl téma „Evangelizace,“ a tak P. Mirek v kázání zmínil, jaké fáze by měla evangelizace mít, aby přinášela plody.
U táboráku v Peřimově, kam postupně dorazilo i docela dost lidí ze SpolčoS, se pak hrály scénky (jednu měli i studenečtí), zazněla krásná svědectví o vlastní cestě k Bohu, navštívil nás i Jenda Barborka a udělil nám novokněžské požehnání (ten den byl vysvěcen). A pekly se buřty. :)