Listopadové FSM

Listopadové FSM - společná modlitba, seznámení se selesiány a zas jednou trochu dohadování... Jinak o těch selesiánech přikládám materiál, ze kterého nám tam Helča četla.

Salesiáni (www.sdb.cz) jsou řeholní společnost, která se věnuje výchově mládeže. Za tímto účelem salesiáni provozují řadu středisek mládeže a podnikají nejrůznější aktivity pro mladé lidi.

Svatý Jan Bosco - zakladatel salesiánů

Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Castelnuovu d'Asti v Itálii, v chudé rolnické rodině. Již od dětství se cítil povolán věnovat svůj život mládeži. Když se po letech odříkání stal v Turíně knězem, vložil své vrozené schopnosti a neúnavné úsilí do budování výchovných děl pro opuštěnou mládež, do obrany ohrožené víry lidových vrstev a do evangelizace dalekých zemí.

Sám založil první tři "větve" salesiánské rodiny:
- Společnosti sv. Františka Saleského (1859) - salesiány,
- Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice (1872) -salesiánky a
- Salesiány-spolupracovníky (1876).

Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu tzv. preventivní systém založeného na rozumu, náboženství a laskavosti. Systém inspirovaný láskou zakořeněnou v živém setkání s Ježíšem Kristem, především v eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve věrnosti církvi a jejímu učení.
Jan Bosco zemřel v Turíně 31. ledna 1888. Mezi svaté byl připočten Piem XI. o Velikonocích roku 1934.

Na závěr roku, ve kterém se slavilo sto let od jeho úmrtí, ho Jan Pavel II. prohlásil za otce a učitele mládeže (24. ledna 1989).

Sdružení salesiánů spolupracovníků
"Dílo Spolupracovníků se rozšíří do všech zemí, pronikne do celého křesťanského světa. Boží ruka je podpírá! Spolupracovníci budou šířit katolického ducha. I kdyby to byla jen moje utopie, já se jí nevzdám!"

(Don Bosco, Životopisné paměti, svazek XVIII, str. 161)

Sdružení salesiánů spolupracovníků, které má své ústředí v Římě, bylo založeno Donem Boskem v roce 1876 jako třetí větev salesiánské rodiny. Dnes jsou salesiáni spolupracovníci a salesiánky spolupracovnice rozšířeni a pracují po celém světě. Je to veřejné sdružení věřících na způsob třetího řádu, podílející se na duchovním dědictví Společnosti svatého Františka Saleského, která se v církvi věnuje široce pojatému apoštolátu mezi mládeží a lidovými vrstvami. Nejvyšší autoritou Sdružení je hlavní představený salesiánů Dona Boska.
Sdružení salesiánů spolupracovníků je jednou ze skupin salesiánské rodiny. Spolu se Společností svatého Františka Saleského, s Institutem Dcer Panny Marie Pomocnice a dalšími oficiálně uznávanými skupinami je nositelem společného salesiánského povolání, spoluodpovědným za životnost plánu Dona Boska v církvi a ve světě.
Salesiáni spolupracovníci realizují svůj apoštolát především plněním každodenních povinností. Následují Ježíše Krista, dokonalého člověka, poslaného Otcem sloužit lidem ve světě. Proto se v běžných životních podmínkách snaží uskutečňovat evangelní ideál lásky k Bohu a k bližním.
Věnují zvláštní pozornost mládeži, zejména té, která je nejchudší nebo která je obětí jakékoliv formy odsunutí na okraj společnosti, která je vykořisťovaná a trpí násilím, té, která vstupuje do světa práce.
Podporují a brání hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti a církve a snaží se budovat ji jako "domácí církev". Ženatí spolupracovníci prožívají ve svém manželství poslání manželů a rodičů: "spolupracovníci lásky Boha stvořitele", a "první a hlavní vychovatelé dětí."
Uskutečňují sociální nauku církve a věnují zvláštní pozornost sdělovacím prostředkům s cílem podporovat jejich správné vychovné používání.
Podporují misijní činnost církve. Snaží se o výchovu, která je pomocí dialogu mezi kulturami otevřená pro potřeby světa.

Koadjutor – muž, který odpověděl na Boží výzvu k následování
Mezi salesiány, kteří se rozhodli následovat Krista službou chudé a opuštěné mládeži, nacházíme tzv. koadjutory. Tito chlapi, stejně jako jejich spolubratři v kněžské službě, odpověděli na Boží výzvu k následování a nabídli, že prožijí celý svůj život ve společenství bratří, v čistotě, chudobě a poslušnosti. Ano, je to radikální rozhodnutí, ale je to slovo zralých mužů, nespoutaných trendy doby. Žijí sice naplno v současnosti, ale jejich vnitřní pohled je zaměřen nad současnost.
 

Salesiánská rodina

Ideály Dona Boska byly isnpirací pro vznik celé řady společenství, která stejně jako salesiáni pracují po celém světě.
Jsou to zejména
Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů - salesiánky (FMA)
Salesiánští spolupracovníci (ACS)
Sdružení bývalých žáků Dona Boska
Volontarie Dona Boska (VDB)
Volontéři s Donem Boskem - CDB
Nazaréni
Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM)
Ojedinělým společenství jsou v České republice Staré páky a Mladé mamky.