Farní spolčo 24. 10. 2008

  Na farním spolču jsme se sešli jako obvykle. Zahájili jsme mší a po mši korunkou. Na faře jsme pokračovali v programu, který si pro nás připravil Tom Jiran. Po písní a modlitbě chval jsme zahájili debatou o "Slově". Co je to slovo ? Jak v našich životech působí a čím pro nás je ? Dále také jak vnímáme Boží slovo. Jaké jsou přepoklady pro vnímání Božího slova i slova někoho druhého. 

  Zazněla první kapitola, tedy pro přesnost zaznělo prvních patnáct veršů, Pavlova listu římanům. V následné debatě byl zmíněn především dvanáctý verš a otec nám osvětlil celkový význam tohotu pavlova úvodu. Připravený program jsme ukončili modlitbou proseb.

  Dále přišel na řadu všemi nejoblíbenější bod spolča - čaj, sušenky a výborná "mrkvová :)" placka. V uvolněné atmosféře jsme probrali ubělý týden neboli naše školní i mimo škoní příhody, při čežm jsme se u některých velmi pobavili. Nakonec když se všechno snědlo tak jsme se všichni vydali do svých domovů.

 

     Tom Vancl