Farní spolčo 17. 10. 2008

 Farní spolčo jsme zahájili jako vždy v kostele mši svatou a Korunkou k Božímu Milosrdenství. Po modlitbě jsme se odebrali na faru, kde pokračovalo naše spolčo. Na úvod jsme se pomodlili a přečetli si osmou kapitolu listu Římanům. Šárka měla bibli s výkladem, tak jsme ji poprosili, aby nám přečetla výklad, ale nějak to nedávalo hlavu ani patu. Když jsme do té krásné knížky nakoukli i my, přenechali jsme raději výklad panu faráři. Vojta Tauchman si pro nás připravil povídání o svatém Pavlu, ale nejdříve jsme si vymalovávali "vymalovánky" o svatém Pavlu a do každého obrázku jsme měli schovat symbol křesťanství. Byly to krásné výtvory... :) Nakonec byl teplý čajíček a plný stůl domácího pečiva. Aby se nám dobře jedlo, přečetl nám Vojta článek o svatém Pavlu. Rozloučili jsme se a vydali na cestu do svých domovů.
 

  Vojta Hák