Farní spolča 19.12.2008 a 2.1.2009

Začalo to na prosincovém FSM – návrh na to, abychom se zase společně zamysleli nad mimodruhopátečními setkáními na faře. Tak přišel pátek 19. a po modlitbě, čtení listu sv. Pavla (souřadnice úryvků z 19.12. i z 2.1. jsou níže), kratší diskuzí nad přečteným a po společné reflexi minulého FSM jsme se pustili do myšlení.
Za sebe můžu říct, že jsem měl vcelku problémy sledovat všechny příspěvky. Bylo moc fajn, že se zapojila většina přítomných. Bylo toho hodně, vyjasnily se pohledy jednotlivců.
Pátek po Vánocích se pokračovalo. Opět předcházely modlitba a čtení Pavlova listu, hned potom přišly autorky článku o čundru, aby ho představily a předložily ke schválení.
Po dovyjasnění některých otazníků z minula se přešlo k „pokecu.“
Co se dohodlo, to bude ve svém čase také zveřejněno na stránkách.
Teď ty úryvky:
19.12.2008 – Řím 2, 17-29
2.1.2009 – Řím 3, 1-20