31.08.2008 Dětský den

Aby lidské dílo mělo úspěch, je potřeba několik „rukou.“ Jedny ruce dají prostředky, další je použijí k vytvoření něčeho nového a ještě jedny ruce jsou za to všechno sepjaté k modlitbě.
Stejně tomu bylo i s dětským dnem, jenž proběhl poslední srpnovou neděli a který ve spolupráci s Orlem Studenec pořádala mládež studenecké farnosti.

Všichni sponzoři i ti, kdo přispěli anonymně (třeba do kasičky) umožnili pořadatelům připravit dětem odpoledne se soutěžemi a cenami. Pro ostatní bylo připraveno posezení a z kuchyňského okénka Orlovny se prodávalo občerstvení.
Na jedné z nástěnek se účastníci měli možnost dovědět něco o hnutí „spravedlivý obchod“ (anglicky „fairtrade“), které se snaží pomoci malým producentům v rozvojových zemích prodejem výrobků ze surovin vykupovaných za spravedlivou cenu přímo od těchto lidí. V tombole byla malá ukázka z toho, co „fairtrade“ nabízí.
Nějaká ta modlitba za zdar této akce taky zazněla a už v průběhu shánění a připravování bylo znát, že jsme na to nebyli sami jen se svými lidskými silami.
Součtem toho všeho nám vyjde, že tohle odpoledne nebylo dílem několika lidí, ale že na něm měl podíl kdekdo ve Studenci i mimo něj.
No, a k čemu by to všechno vlastně bylo, kdyby nikdo nepřišel?
Majíce na mysli to, co bylo napsáno výše, chtěli bychom na tomto místě poděkovat sponzorům a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali nebo se „jen“ účastnili. V první řadě vlastně ale naše díky patří Bohu, že to vše umožnil.
Snad vám náš/váš dětský den přinesl radost a pěkné zážitky. Doufáme, že budeme moct na tradici těchto dnů na konci prázdnin navázat i v příštím roce.

(článek poslaný do zpravodaje)