Mše pro mládež 23.11. 2008

...slavnost Ježíše Krista Krále
   V malém kostelíku (co se prostoru týče) Roztockém se sešli lidé ke slavení mše. Na kůru se na svůj úkol připravují hudebníci.
   Do lavičky jsem usednul jako jeden z posledních; cesta ze Studence byla pro sněžení a zaváté vozovky docela dobrodružná, ale díky Bohu jsme dojeli my i pan farář.
   Úvod, jedno čtení o tom, že si Pán svolává a vede své stádo a že je bude i soudit; pak připomenutí Kristova definitivního vítězství, na kterém máme mít účast i my; slova evangelia o tom, že Krista máme vidět a ctít v ostatních lidech. Slavení vlastní oběti, příjímání, hudba a zpěv mládežnického doprovodu.
   Jedna z mnoha mší; a přece oslava Krále a setkání s Bohem ve svátosti i skrze ostatní.
Díky za tuhle možnost načerpat.