Kronika

Farní spolčo 28.11.2008

Stěžejní částí tohoto setkání byla modlitba a čtení z Písma. Nakonec jsme i zasdíleli.
Na konci úvodní děkovné modlitby jsme společně četli žalm 136 (hudební zpracování tohoto žalmu viz: http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=96 ... pís. Chválu vzdejte Hospodinu).
Refrén tohohle žalmu by si stálo za to pamatovat, ať budeme, kde budeme; totiž že: „Jeho milosrdenství je věčné!“ ;-)

Mše pro mládež 23.11. 2008

...slavnost Ježíše Krista Krále
   V malém kostelíku (co se prostoru týče) Roztockém se sešli lidé ke slavení mše. Na kůru se na svůj úkol připravují hudebníci.
   Do lavičky jsem usednul jako jeden z posledních; cesta ze Studence byla pro sněžení a zaváté vozovky docela dobrodružná, ale díky Bohu jsme dojeli my i pan farář.

Listopadové FSM

Listopadové FSM - společná modlitba, seznámení se selesiány a zas jednou trochu dohadování... Jinak o těch selesiánech přikládám materiál, ze kterého nám tam Helča četla.

Salesiáni (www.sdb.cz) jsou řeholní společnost, která se věnuje výchově mládeže. Za tímto účelem salesiáni provozují řadu středisek mládeže a podnikají nejrůznější aktivity pro mladé lidi.

Svatý Jan Bosco - zakladatel salesiánů

Farní spolčo 31. 10. 2008

V pátek na našem farním spolču jsme se sešli v devíti lidech, při čemž do konce vydrželo jen 7 statečných, kteří nemuseli kvůli jiným aktivitám odejít dříve. Zahájili jsme jako vždy mší svatou a pak na faře zpěvem písní z hosany, modlitbnou chval a písmem. Četli jsme Pavlův list římanům 16-32 verš.

Farní spolčo 24. 10. 2008

  Na farním spolču jsme se sešli jako obvykle. Zahájili jsme mší a po mši korunkou. Na faře jsme pokračovali v programu, který si pro nás připravil Tom Jiran. Po písní a modlitbě chval jsme zahájili debatou o "Slově". Co je to slovo ? Jak v našich životech působí a čím pro nás je ? Dále také jak vnímáme Boží slovo. Jaké jsou přepoklady pro vnímání Božího slova i slova někoho druhého. 

Farní spolčo 17. 10. 2008

 Farní spolčo jsme zahájili jako vždy v kostele mši svatou a Korunkou k Božímu Milosrdenství. Po modlitbě jsme se odebrali na faru, kde pokračovalo naše spolčo. Na úvod jsme se pomodlili a přečetli si osmou kapitolu listu Římanům. Šárka měla bibli s výkladem, tak jsme ji poprosili, aby nám přečetla výklad, ale nějak to nedávalo hlavu ani patu. Když jsme do té krásné knížky nakoukli i my, přenechali jsme raději výklad panu faráři.

Říjnové FSM 10.10.2008

 Spolčo bylo zahájeno mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci. V kostele jsme se pomodlili ještě mládežnickou Korunku a pak byl přesun na zdejší faru. Na faře jsme si zazpívali krásnou písničku, pomodlili se k Panně Marii a k našemu Nebeskému Otci. Po modlitbě jsme si přečetli žalm a zazpívali další krásnou písničku. Přišla mezi nás nová členka Markéta, a proto jsme se s radostí představili a seznámili.

31.08.2008 Dětský den

Aby lidské dílo mělo úspěch, je potřeba několik „rukou.“ Jedny ruce dají prostředky, další je použijí k vytvoření něčeho nového a ještě jedny ruce jsou za to všechno sepjaté k modlitbě.
Stejně tomu bylo i s dětským dnem, jenž proběhl poslední srpnovou neděli a který ve spolupráci s Orlem Studenec pořádala mládež studenecké farnosti.

Čundr 2008 aneb Strážní andělé nikdy nespí

Ve dnech 25. – 28. 8. se uskutečnil spolčácký čundr, tentokráte do Jižních Čech, kde jsme s radostí, elánem, ale hlavně Boží pomocí absolvovali trasu Hluboká nad Vltavou – Český Krumlov…
Vše začalo v pondělí v půl šesté ráno, když jsme se v sestavě Vojta H., Vojta T., Pepa, Janča, Terka, Bětka, Šárka a Lucka sešli v plné polní na vlakovém nádraží ve Staré Pace, kde jsme dokonce nastoupili do správného vlaku a už jsme si to vesele uháněli vstříc dobrodružství, novým zážitkům a zkušenostem. Po asi šesti hodinové jízdě jsme vystoupili na maličkém nádraží Hluboká nad Vltavou – Zámostí. A jelikož vlak měl zpoždění, „zvolili“ jsme opravdu zajímavý způsob opuštění našeho dopravního prostředku. Vždyť to znáte: „Dnes nezastavujeme, máme zpoždění.“ Dopad to byl pro někoho velice tvrdý, a tak si Pepa udělal neplánovaný výlet do Českých Budějovic. Ale nebojte, pět stehů a obvaz to spravilo a tak již večer mohl pokračovat s námi. Po této události se mírně otřesený zbytek výpravy vydal po naší naplánované trase. Šlapali jsme ani ne půl hodiny a už na nás začala vykukovat věž krásného zámku. V zámeckém parku jsme si našli lavičku s výhledem na zámek, složili jsme batohy a dámská část už se nedočkavě hrnula na prohlídku. „Pánové“ si mezitím snědli svůj „oběd v trávě“ opravdu v zámeckém stylu a Vojta T. podnikl „hon za pokladem“- geocaching (jestli byl úspěšný, to už bohužel nevíme). Poté co si i pánové prošli zámek, následovalo focení v parku.

Počátky... (do června 2008)

Už tu někde na stránkách je napsáno, že SpolčoS navazuje na tradici scházení se v rodinách, popřípadě na faře.
Jako takové se začalo formovat nejspíš po biřmování několika zdejších lidí, které proběhlo 6.10.2006.