Farní setkání mládeže

FSM - jasně, stručně

Kdy:Druhý pátek v každém měsíci (ověř v přehledu akcí); začátek – 18:00 na mši, vlastní setkání zhruba od 19:15 na faře. Přibližný konec programu ve 21:00.
Kde: kostel a fara ve Studenci u Horek
O čem: modlitba, společný růst ve víře, poznávání lidí, … a snad i něco víc

Máš-li chuť přijít, rádi tě uvidíme.
Dotazy: viz "Kontakty"

 

FSM - trochu obšírněji

Už v úvodu byla zmínka o farních setkáních mládeže (zkráceně FSM, pracovním názvem „velká spolča“) a o „malých“ společenstvích. Zde zkusím trochu víc přiblížit, o co jde.

 

Píšu to tak, jak to vidím já, protože si netroufám psát obecně.
Z toho, co vím o tzv. „večerech mladých“ neboli „vemladech“ bych řekl, že by naše FSM mohla být něco obdobného. Zatím jsem o takových akcích ale jen slyšel, takže nějak víc srovnávat nemůžu.
Když jsme s FSM začínali trochu poctivěji, snažili jsme se o ujasnění si rozdílu mezi „malým“ a „velkým“ spolčem. Vyšlo nám, že pro „malé“ společenství je typická větší důvěra a jakási „smodlenost“ Smodlenost znamená, že nás spojuje, jaký způsob modlitby je nám vlastní a taky to, že jsme v modlitbě otevřenější než před lidmi, se kterými se setkáváme mimo „malé“ spolčo. A jelikož studenecká „malá“ mládežnická spolča mají odlišnou spiritualitu, vznikla potřeba vytvořit nějaký prostor, kde by se jejich členové mohli setkávat, poznávat a sbližovat.
To vidím jako hlavní podnět vzniku SpolčoS a pořádání FSM.

 

FSM jsou setkání otevřená pro širší mládežnickou veřejnost, takže by neměl být problém přivítat a přijmout kohokoli, kdo se scházením chce začít nebo „prostě jen“ hledá. Aspoň se za to modlíme, aby to nebyl problém.
Zahrnují společnou modlitbu, zpěv, vzdělávání v oblasti víry, hry, diskuze (ať už s pozvanými hosty nebo jen mezi účastníky), … a taky nějaké to jídlo.
Jejich přínosem je (jak už bylo výše naznačeno) hlavně učení se porozumění, spolupráci, seznamování se, boření bariér. Dále má významné místo i ona společná modlitba.
Mně osobně taková setkání umožňují pohledět na sebe zase v trochu jiném světle; jsou povzbuzením a pomocí na cestě k Bohu.

Konají se (pokud se neděje nic výjimečného) každý druhý pátek v měsíci. Začínají ve studeneckém kostele od 18:00 na mši svaté, další program se odehrává zpravidla na místní faře. Pevný konec stanoven není.
Věkové rozpětí účastníků bývá tak od devítky na ZŠ přes středoškoláky až k těm, kteří už studují na vyšších školách nebo pracují. Podle toho se snažíme přizpůsobit i program.
Ten má vždy na starosti některé z „malých“ spolč a většinou vypadá následovně (samozřejmě je zde možnost připravit celý večer jinak, bez ohledu na níže uvedenou kostru):

1. modlitební blok

    a. čtení žalmu

    b. modlitba vlastními slovy

    c. desátek růžence

2. blok vlastního programu, občerstvení

3. blok - závěr

    a. krátké 5-10 min. rozjímání nad celým večerem, modlitba Otče náš

    b. litanie k biřmovacím (nebo jiným) patronům přítomných

    c. kněžské požehnání

A na závěr?
Požehnané dny a snad někdy naviděnou.