Živý růženec

Živý růženec – modlitba za misie

Každý člen společenství se modlí podle daného řádu jeden desátek růžence. Denně tak ve své modlitbě obsáhnou všechna tajemství (pět tajemství pro každý ze čtyř růženců - radostný, bolestný, slavný, růženec světla) včetně úvodních a závěrečných modliteb. S tímto způsobem modlitby za misie začala v roce 1826 zakladatelka Papežského misijního díla Pauline Jaricot a postupně došlo k jeho rozšíření. Všichni lidé zapojení do modlitby živého růžence kdekoli na Zemi se přimlouvají také za sebe navzájem, zároveň je za ně každý den někde na světě sloužena mše.

Syndikovat obsah