Adopce na dálku

Co je projekt Adopce na dálku®?

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců více než

16.000 dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit.

Za roční částku 4.900/6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kongo), 5.000/8.000 Kč (Zambie), 5.500/7.000 Kč (Thajsko), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete v odkazu „Rozvojové projekty“.

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma.

(převzato z: http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=0002011; více informací o projektu viz: http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=100200)

 

Jak je SpolčoS zapojeno do projektu?

Skupina lidí ze spolča i několik „nespolčařů“ prostřednictvím Adopce na dálku® podporuje jedno dítě z Konga. Skupinku není problém rozšířit i o další zájemce.

Řízení projektu v rámci SpolčoS má na starosti Josef Hák.

Syndikovat obsah