Ostatní farnosti

Farnost, která nemá z různých důvodů svého faráře ani administrátora, který by v ní bydlel, ale stará se o ní duchovní správce, který do ní dojíždí se nazývá slovem "excurrendo". Znamená to že duchovní správce se nazývá administrátor excurrendo ( dosl. něco jako "dobíhající, nebo dojíždějící"). Farnosti v tomto případě zůstávají její práva, pastorace je zde ovšem přispůsobena poměrům "excurrendo". 

V našem případě se jedná o excurrendo spravované farnosti v Roztokách u Jilemnice a  Zálesní Lhotě. Čistá u Horek nemá církevně právní statut farnosti.

V současné době existuje tendence ze strany biskupství o slučování farností, které počtem věřících a hlavně životem společenství vlastně fakticky farnostmi nejsou. Do budoucna by to vlastně měly být všechny farnosti, ve kterých nebydlí kněz.