Úkoly farní rady

 Úkoly nově zvolené farní rady:

pastorační

vypracovat plán konkrétních, docela podrobných potřeb života farnosti 

a stanovit interní sekce života farnosti. Pozornost Pastorační rady obrátit ke společenskému životu farnosti

v duchu evangelizace, ale i společenského života všech farníků. Organizace života farnosti s pedagogickými a

katechetickými cíli a záměry.

ekonomické

vypracovat plán finančních priorit farností a ekonomické situace podle stanov.

Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 73
  • celkem hlasů: 219

 

Výsledky 1. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 43
  • chybějících hlasů na lístkách: 67
  • celkem hlasů: 363

 

Volby do Pastorační farní rady Studenec 2009

Složení pastorační farní rady

  • farář a jáhni – 3
  • volení farníky – 3
  • jmenovaní farářem – 2
  • zástupci Charity, Roztok, Zálesní Lhoty, Čisté (budou-li mít zájem) – nejvýš 4

Celkem bude mít tedy pastorační rada 8–12 členů, její funkční období bude čtyřleté (2009–2013).

Vánoce 2008 - přání

Bratři a sestry,

o vánočních svátcích liturgicky, t.j. v církevním shromáždění prožíváme blízkost Boha, který svou láskou touží být nablízku člověku. Jeho zrození v lidském těle a ze souhlasu Čisté Panny je zároveň Jeho zrozením v životech lidí, Jeho přiblížením se člověku. Proto si uvědomujeme, že Bůh je věrný, a splnil to, co slíbil. Jaký rozdíl oproti člověku! Bez Boha a Jeho pomoci, které říkáme milost, člověk není schopen splnit to, co slíbil.

Syndikovat obsah