Výsledky 1. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 43
  • chybějících hlasů na lístkách: 67
  • celkem hlasů: 363

 

Volby do Pastorační farní rady Studenec 2009

Složení pastorační farní rady

  • farář a jáhni – 3
  • volení farníky – 3
  • jmenovaní farářem – 2
  • zástupci Charity, Roztok, Zálesní Lhoty, Čisté (budou-li mít zájem) – nejvýš 4

Celkem bude mít tedy pastorační rada 8–12 členů, její funkční období bude čtyřleté (2009–2013).

Vánoce 2008 - přání

Bratři a sestry,

o vánočních svátcích liturgicky, t.j. v církevním shromáždění prožíváme blízkost Boha, který svou láskou touží být nablízku člověku. Jeho zrození v lidském těle a ze souhlasu Čisté Panny je zároveň Jeho zrozením v životech lidí, Jeho přiblížením se člověku. Proto si uvědomujeme, že Bůh je věrný, a splnil to, co slíbil. Jaký rozdíl oproti člověku! Bez Boha a Jeho pomoci, které říkáme milost, člověk není schopen splnit to, co slíbil.

Syndikovat obsah