Ohlášky 31. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 31. října 2010 (31. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
17:30 – pobožnost na hřbitově ve Studenci (modlitba za zesnulé, zpěvníky s sebou)

Pondělí – 1. listopadu 2010 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Slavnost Všech svatých, pam. Všech věrných zesnulých

Neděle 31. října

– pobožnost na hřbitově ve Studenci v 17.30 hodin

Pondělí 1. listopadu

– mše svatá ve Studenci v 7.30 hodin
– mše svatá ve Studenci v 18.00 hodin

Úterý 2. listopadu

– mše svatá v Roztokách v 16.30 hodin
– mše svatá ve Studenci v 18.00 hodin

Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 24. října 2010 (30. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za úrodu)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí – 25. října 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava Jirana a rodiče)
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Ohlášky 29. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 17. října 2010 (28. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rodiče Ulvrovy a Červovy a C.R.)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí – 18. října 2010 (SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY)

Ohlášky 28. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 10. října 2010 (28. neděle v mezidobí)

09:00 – mše sv. v Roztokách (Posvícení)
11:00 – mše sv. v  Čisté u Horek (Slav. posvěcení oprav. střechy)
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí – 11. října 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 12. října 2010 (pam. sv. Radima, biskupa)

Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 3. října 2010 (27. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Ladislava Tauchmana)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
14:30 – mše sv. v u kapličky v Martinicích

Pondělí – 4. října 2010 (pam. sv. Františka z Assisi)

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Nový farní mobil

Vážení přátelé,

 Římskokatolická duchovní správa ve Studenci u Horek oznamuje, že má nové mobilní číslo:

776197696

při zachování pevné linky 481 596 223. Žádáme zájemce o liturgii, svátosti a svátostiny, a o oficiální jednání, aby se domluvili přímo s knězem – farářem osobně, anebo na zmíněných telefonních číslech. Aktivity sjednané mimo kontakt s knězem nemohou být pro něj relevantní.

Děkuji za pochopení

Mgr. Miloslav Paclík, administrátor farnosti

 

Mše sv. u kapličky

Dne 3. 10. 2010 jako každou první neděli v měsíci chceme uskutečnit mši sv. u kapličky v Martinicích. Začínáme ve 14. 30 hodin; 

Voda v kostele

Špatná situace je v kostele v Roztokách, protože kromě děravé střechy a zatékání jsme dne 28. 9. 2010 nalezli sakristii i severní kapli zcela podmáčenou. Je to pravděpodobně způsobeno spodní vodou, která do nemovitosti vtrhla po několikadenním vytrvalém dešti z vyvýšeného terénu za kostelem. Zdá se, že oprava kostela v Roztokách bude těžší a nákladnější, než v Čisté. Odhaduje se po zásahu památkářů asi na 10 mil. Korun.

Dobrá věc se podařila

Dne 10. října 2010 proběhne v kostele  sv. Prokopa v Čisté u Horek děkovná bohoslužba / 11 hodin/ za účasti Mons. Pavla Boukala, kancléře biskupství v Hradci Králové, jako závěr kolaudace opravy střechy tohoto kostela. Je to vlastně výsledek společného díla, velké administrace, získání grantu, a spousty času. 

Syndikovat obsah