Ohlášky 6. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 12. únor 2012 (6. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 13. únor 2012

07:30 - mše sv. kapli na f. v ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 14. únor 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 15. únor 2012

Ohlášky 5. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 05. únor 2012 (5. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 06. únor 2012 (pam. sv. Pavla Mikiho a druhů)

07:30 - mše sv. kapli na f. v ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 07. únor 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Ohlášky 4. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 29. leden 2012 (4. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (na poděkování za 80 let)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 30. leden 2012

07:30 - mše sv. kapli na f. v ve Studenci (Za Marii Pourovou)
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 22. leden 2012 (3. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erbana a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 23. leden 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 15. leden 2012 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jana Hendrycha a manželku)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 16. leden 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 17. leden 2012 (pam sv. Antonína, opata)

Novoroční pastýřský list arcibiskupa Duky

Novoroční pastýřský list arcibiskupa Duky a jiné aktuality najdete na http://www.farnostjosefov.cz/

Prosba za farnost

Panno Maria, naše Nebeská Matko a Královno. V tomto roce Tě prosíme a pod Tvoji ochranu svěřujeme naši farnost.
Byla jsi s apoštoly když očekávali příchod Ducha svatého. Toužíme a prosíme, abychom se stali hlasateli Božího Slova v našich rodinách. Dej nám dar pokory, abychom mohli našim dětem i dalším generacím vyprosit, stát se živými chrámy Boha.
Prosíme pokorně o odvahu, sílu, a pravdivost mysli, aby naše ústa otvírala dveře lidských srdcí a aby se rozhořela v úžasu nad dary našeho Pána a Stvořitele.
Prosíme, Panno Neposkvrněná, znič nad prostorem naší obce a farnosti zlobu a úklady ďábla, ochraň nás a vypros nám lásku a mír. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Amen.

Ohlášky 1. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 08. leden 2012 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, SV. TŘÍ KRÁLŮ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 09. leden 2012 (svátek KŘTU PÁNĚ, konec doby vánoční)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 10. leden 2012

Syndikovat obsah