Kontakty

Adresa

Římskokatolická farnost Studenec

Studenec 56

51233 Studenec u Horek

e-mail: rkf.studenecuhorek@dihk.cz

tel.: +420 720 206 260


Bankovní spojení

Číslo účtu pro opravy Studenec: 3286820349/0800

Číslo účtu Roztoky u Jilemnice: 1263321329/0800

Číslo účtu Zálesní Lhota: 1263306399/0800


Kontakt na kněze:

Jiří Jakoubek

tel.: +420 720 206 260

e-mail: jakoubek.jiri@dihk.cz

 

Řád duchovních služeb, svátostí a svátostin

Křest O přípravu požádejte alespoň jeden měsíc, ve farnosti svého trvalého bydliště. Ke křtu dětí z jiných farností vyžadujeme přípravu a písemný souhlas vašeho duchovního správce. Případný křest v nebezpečí, křest dětí v nemocnicích a přijímání do farního společenství je bezpodmínečně nuté osobně rodiči projednat s knězem. Dokumenty jsou k dispozici na farním úřadě.
Pohřeb Je třeba bezpodmínečně projednat s duchovním správcem. Kněz může být vázán i jinými povinnostmi, pro které vám nemůže vyhovět tak, jak byste si přáli. Za pohřby objednané bez vědomí duchovní správy nelze nést ze strany kněze odpovědnost. Některé služby mají přednost.
Svátost nemocných Kdykoliv, po dohodě s knězem, na žádost, doma i v nemocnici a jiných ústavech. Lze dohodnout i osobně, i telefonicky. V nebezpečí smrti kdykoliv.
Žehnání Menší žehnání po mši svaté, významější po dohodě s duchovním. Případné přihlášky do semináře, nebo na KTF potřebují někdy svědectví duchovního správce rodné farnosti.
Svátost manželství Požádejte nejméně 3 měsíce předem, telefonicky, anebo osobně. Následující pokyny:
 – termín předem dohodněte s knězem
 – navštivte matriční úřad pověřené obce – místa bydliště
 – potvrzení o křtu ne starší tří měsíců, příprava v rámci cca pěti schůzek s knězem
 – v případě jiných kněží, pozvaných je nutná delegace k sňatku faráře místa bydliště
 – v případě jiného místa je někdy třeba licence k sňatku od faráře daného místa
 – účast místního duchovního na svatbě v jiných farnostech je třeba předem dohovořit
 – zajistit adresy, popř. podpisy a údaje svědků (obou)
 – projednat varhanní doprovod vhodný pro liturgii
 – manželské překážky, jako odlišnost vyznání a pokrevní příbuzenství řeší povolením diecézní biskup a to po předchozí žádosti
Svátost smíření Možné se dohodnout, před mší svatou, anebo osobně s knězem. Pastorační rozhovor je třeba  dohodnout předem.