Zápis ze zasedání pastorační rady 10.března 2022

Přítomni: P. Jiří Jakoubek, Kateřina Kuříková, Veronika Vanclová, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Anna Hylmarová, Petr Hák, Josef Hák, Markéta Urbanová

Omluveni: jáhen František Horáček

Program:

1. Organizace farní duchovní obnovy v sobotu 2. dubna

◦ L. Heryán bude mít program jen dopoledne (8.30 – 9.15 1. přednáška, 9.45 – 10.30, 2. přednáška, 11.00 – 11.45 3. přednáška, 12.00 mše sv., 13.00 oběd).

◦ Zpověď případně mezi přednáškami (mohla by být ve skladu vedle WC), početnější zpověď bude možná o týden později.

◦ Přihlašování – kapacita 100 lidí, udělá se arch na přihlašování (udělat kolonky na počet dětí na hlídání, oběd, bezlepkové jídlo, na pečení).

◦ Oběd zajistit guláš s chlebem (dát vědět aspoň týden předem).

◦ Zajistit službu v Orlovně, ozvučení – mikrofon a reproduktor, krabičku na („Dobrovolný příspěvek“).

2. Pomoc Ukrajině

◦ Nabízet konkrétní pomoc příbuzným místních Ukrajinců podle potřeby.

3. Velikonoce

◦ Stanoven pořad bohoslužeb.

◦ Udělat rozpisy na adorace (čtvrtek do 22h, pátek do 19h, sobota do ?).

◦ Naplánovat křížovou cestu na Velký pátek (15. 4.) 9.30 venku (bedýnka s mikrofonem), sehnat 14 rodin pro zastavení.

◦ Adorace na Bílou sobotu, začátek breviářem v 8.00

◦ Bílá sobota – občerstvení po vigilii (koláče a víno).

◦ Pašije na role v neděli i v pátek.

4. Výsledek ankety

◦ Pořad bohoslužeb se měnit nebude.

5. Noc kostelů pátek 10. 6. 2022

◦ Studenecký kostel bude jen otevřený, program se udělá ve Lhotě.

▪ Doprovod mše (v 18.00) – dětský sbor

▪ Chceme udělat cca hodinový společný program:

• koncert mladých varhaníků nebo skupin

• 45 min. mluvené slovo (např. přednáška)

◦ Vytvořit pracovní listy pro poznávací hru.

◦ Skauti by mohli připravit venkovní aktivity.

◦ Detaily dořešíme příště.

6. Farní den 11. 9.

◦ Náhrada za V. Marčíka se hledá dál

7. Farní listy

◦ Vázne dodání článků od přispěvatelů.

◦ 50 výtisků stačí, zlepšíme kvalitu provedení.

◦ Stanovit a ohlásit uzávěrku čísla.

8. Rekonstrukce fary

◦ Probíhá podle plánu.

9. Farní pouť

◦ V sobotu 1. 10. 2022 – asi do Staré Boleslavi.

10. Další FPR se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. v 19.15 v Hasičárně.

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                        Dne 10. 3. 2021 zapsal: Josef Hák