Zápis ze 7. zasedání farní pastorační rady dne 16.3.2023

Přítomni:       P. Jiří Jakoubek, Veronika Vanclová, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Anna Hylmarová, Josef Hák, Markéta Urbanová

Nepřítomni:  jáhen František Horáček, Kateřina Kuříková, Petr Hák

Program:

1) Duchovní obnova – poslední přípravy

program bude připraven až na akci samotnou

na příští rok už je domluven Vojtěch Kodet 16.března 2024

2) Velikonoce

pořad bohoslužeb jako 2022

oficiální adorace bude jen na Bílou sobotu, ranní chvály v 8, adorace do 20.00

křížová cesta na Velký pátek v 9.30 na Horku, připravit formulář na zastavení, zajistit zpěvy

3) Noc kostelů - 2.června

přihlášeny všechny naše kostely, Čistá zajištěna program plně v režii pana starosty

zajistit Lhotu (19 – 21)

mše ve Studenci v 18h, program (19 – 21)

4) Různé

První svaté přijímání 4. 6. (změna)

Farní den asi (18. 6.)

Poutě v Roztokách 7. 5., Zálesní Lhota 21. 5., Studenec 25.6..

Příští farní rada bude ve čtvrtek 11. 5. v 17:00 na faře.

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 16. 3. 2023 zapsal Josef Hák