Zápis z pastorační rady farnosti dne 31.srpna

Přítomni:     P. Jiří Jakoubek, Veronika Vanclová, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Anna Hylmarová, Petr Hák, Josef Hák, Markéta Urbanová, Kateřina Kuříková

Omluveni:   František Horáček

Hosté:          Ludmila Vacková, Jan Medlík (zástupce ERF)

Program:

 1. Farní pouť na Sázavu – sobota 14. října:
 • autobus zajištěn (čas odjezdu bude upřesněn), oběd (pravděpodobně v restauraci Za Vodou) bude předobjednán
 • P. Jakoubek zkusí domluvit mši sv. (v kostele sv. Prokopa na Sázavě) od 10 hod. a společné zakončení pouti na 16:30 hod. (také v kostele?)
 • po mši sv. je plánovaná prohlídka (příspěvek 100,-Kč za poutníka hradí farnost), oběd a pro zájemce procházka po zajímavostech v okolí (je možné navštívit i výstavu skla)
 • přihlašování na seznam v kostele nejpozději do konce září!
 1. Farní pastorační plán:
 • viz příloha
 • službu ve farní kavárně na konkrétní neděli osloví vždy předem koordinátor
 • příležitostně nabídka společné modlitby chval v kostele (datumy budou upřesněny)
 1. Různé:
 • odsouhlasen termín společného udílení svátosti nemocných (17.9.)
 • domluvena koordinace hudebních doprovodů při pátečních bohoslužbách (děti+mládež)
 • Památka zemřelých 2.11. – bohoslužby budou v 8 hod. i v 18 hod.
 • zástup P. Jakoubka knězem z Poličky během srpna proběhl bez problémů, hodnoceno kladně
 • nabídka pro seniory ve farnosti: Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové proběhne 29.9.
 • nutnost zopakovat správné liturgické postoje při mši (časté chyby, neznalost farníků) – od adventu bude P. Jakoubek vysvětlovat při bohoslužbách
 • potřeba generálního úklidu kostela a některých drobných dílčích oprav v kostele – úklid proběhne v květnu/červnu příštího roku
 • umístění stojanů na kola u fary bude řešit ERF
 • nutnost dokončit úpravy pozemku vedle fary – nutné konzultovat s odborníkem; pro tento úkol se vytvoří skupina farníků, která zajistí realizaci
 • zpráva z ERF: ERF bude pravidelně informovat farníky o zbývající výši dluhu po opravě fary; jakékoli podněty ekonomického či technického rázu dál dávat zástupcům ERF
 • připravuje se aktuální vydání farního zpravodaje – příspěvky mohou farníci zasílat do 16.9.
 • návrh na obnovení setkávání menších dětí (zejména děvčat) ve farnosti – nedořešeno
 • Kateřina Kuříková z důvodu náročných pracovních povinností rezignuje na členství v PRF

 

Datum příštího setkání: 19.11.2023

 

Dne: 1.9.2023                                                        Zapsala: Kateřina Kuříková