Zápis z farní rady (17.9.2011)

Přítomní: P. Miloslav Paclík, František Horáček, Anna Horáčková, Eva Tauchmanová, Josef Jiran, Heda Jiranová, Lída Kupkárová, Marie Mühlová, Tomáš Jiran

Z nepřítomných se nikdo neomluvil.

Závěry:

 1. Schválen kalendář poutí, posvícení a svátků na další rok.
 2. Termín prvního svatého přijímání je ještě otevřený.
 3. Dohodnuto zpívání sboru.
 4. Varhaníkem v Zálesní Lhotě byl oficiálně jmenován Jenda Medlík.
 5. Nabídnuto udělování svátosti nemocných v kostele – svátost mohou přijmout těžce nemocní a lidé starší šedesáti let.
 6. Existuje záměr pozvat do farnosti na besedu o misiích P. Jiřího Šlégra.
 7. Bude nabídnuta beseda o Světových dnech mládeže 2011 s promítáním fotek.
 8. Mše svatá na svátek sv. Václava – 28. 9. – bude večer:
  1. v Roztokách v 16:00
  2. ve Studenci v 18:00
 9. Farnost se v předvečer tohoto svátku připojí k modlitebnímu mostu, k jehož vytvoření vyzývá arcibiskup Dominik Duka – vizte č. 38 Katolického týdeníku. Půjde o modlitbu za národ, která se uskuteční v úterý 27.9. po mši a bude mít formu eucharistické adorace.
 10. Blíží se 150. výročí posvěcení našeho kostela. V rámci příprav na oslavy této události vznikla ve farnosti myšlenka duchovní obnovy, která by byla rozvržena do sedmi let. Každý rok bude farnost zasvěcena jednomu světci, kterého budeme společně prosit o přímluvu za naši farní rodinu. Rozpis svatých bude upřesněn vždy na začátku církevního roku. Vyzýváme modlitební společenství k zapojení se do této iniciativy.
 11. Jménem organizátorů děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav a do zajištění chodu dětského dne. Obdobně jako loni se zúčastnilo více jak 100 dětí-soutěžících.
 12. Tento zápis bude zveřejněn na nástěnce v kostele, na farním webu a o závěrech rady budou podle svého přání informovány i obecní úřady v jednotlivých obcích.