Výsledky voleb do pastorační rady farnosti

Děkuji všem zúčastněným kandidátům! Zvoleno bylo prvních pět v pořadí.