Vyjádření k úpravám na farní zahradě

Jak jste si asi všimli, farní zahrada už není jako dřív. Stalo se tak proto, že máme v plánu její postupnou kultivaci – zarovnání terénu, výsadbu trávníku, ovocných stromů a okrasných keřů tak, aby s (výhledově) opravenou farou tvořila estetický celek.

Možná se vám zdá, že jde o zásah příliš radikální, nicméně byl konzultován i prováděn odborníky – tímto jim vyslovuji dík – a odstraněny byly převážně náletové dřeviny a staré ovocné stromy. To samo o sobě ukazuje, v jakém stavu zahrada byla.

Věřím, že výsledná realizace vás přesvědčí. A kdo má rád „divokou“ přírodu, může se projít po zámeckém parku…wink

Jiří Jakoubek