Technické provedení a praktické pokyny pro bohoslužby od 27.dubna

Jak už víte, od pondělí 27. dubna bude opět povolena – byť v omezené míře – účast věřících na bohoslužbách. Pro prvních 14dnů, tj. do 10. května včetně, je stanoven limit 15osob.

Z toho důvodu jsou vzadu v kostele připraveny listy se dnem a časem bohoslužby a 15místným seznamem, do kterého se budete moci zapsat tak, abychom při dané bohoslužbě nepřekročili povolenou účast (netýká se kostelníků, varhaníků a ministrantů).

Chápu, že 15osob je málo, že zájem by mohl být i několikanásobně vyšší. Berte to však prosím jako provizorní řešení, které je lepší než nedělat nic. Časy pro podávání sv.přijimání mimo mši budou v určité míře zachovány.

Dodávám ještě pár pokynů o.biskupa Jana a těším se na viděnou!

***

  • Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb online, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
  • Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.
  • V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení 2 metrové vzdálenosti každým směrem (vyjma rodinných příslušníků). Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
  • Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
  • Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku/ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.