Slavnosti ve farnosti (do září 2012)

Poutě a posvícení

(září 2011 – září 2012)

11. 9. 2011 – Studenec u Horek – posvícení, ke dni Jména Panny Marie

28. 9. 2011 – středa – slavnost sv. Václava, mučedníka

9. 10. 2011 – Čistá u Horek – posvícení, II. neděle v říjnu

9. 10. Roztoky u Jilemnice – posvícení – II. neděle v říjnu

16. 10. 2011 – Zálesní Lhota – posvícení – zvané „císařské“ –

/tzv. německé, kolem svátku sv. Havla/
1. 11. – Slavnost Všech svatých, - úterý
2. 11. – Všech věrných zemřelých(dušičky)

8. 12 . – čtvrtek,- Slavnost P. Marie Neposkvrněné

24. 12 2011, - sobota – Roztoky 22. 00,- Studenec 24. 00 – půlnoční

25. 12. 2011 – neděle – Boží hod vánoční

26. 12. 2011 – pondělí – sv. Štěpána, prvomučedníka

31. 12. 2011 – sobota - Děkovná mše na konci roku, Roztoky 15. 00, Studenec 17.00

1.1. 2012 – neděle – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok

6. 1. 2012 – pátek - Slavnost zjevení Páně, sv. Tří králů

22. 2. 2012 – středa – Popeleční středa, začátek doby Postní

19. 3. 2012 – pondělí – sl. Sv. Josefa

26. 3 . 2012 – pondělí - Slavnost Zvěstování Páně

1. 4. 2012 – květná neděle

5. 4. 2012 – Zelený čtvrtek

6. 4. 2012 – Velký pátek

7. 4. 2012 – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

8. 4. 2012 – Boží hod velikonoční – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9. 4. 2012 – pondělí velikonoční

6. 5. 2012 – Poutní slavnost Roztoky (3. 5. 2012 sv. Filipa a Jakuba, apoštolů)
Podle tradice však I. Neděle v květnu(„po staru“)

20. 5. 2012 – Poutní slavnost Zálesní Lhota (= 16. 5.,- sv. Jan Nepomucký)

17. 5. 2012 – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

27. 5. 2012 – Boží hod Svatodušní

3. 6. 2012 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Čtvrtek 7. 6. 2012 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – Zálesní Lhota

10. 6. 2012 – Boží tělo Studenec a Roztoky;(9. 6. Čistá)

15. 6. 2012 – pátek - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

24. 6. 2012 – Pouť Studenec – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

29. 6. 2012 – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

5. 7. 2012 – čtvrtek, - Svátek sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů

8. 7. 2012 – Pouť Čistá, - (podle 4. 7. – svátek sv. Prokopa, opata)

15. 8. 2012 – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

16. 9. 2012 – Posvícení Studenec (Jména Panny Marie)

Kolem 10. 7. 2012 – Tržnice Roztoky, přesunutí mše sv. na večerní čas
Změny časů bohoslužeb v Roztokách a Čisté korespondují s ofic. změnou času; /18h. – l.č.// 17h. z.č./