Sbírka pro rodinu pana Jana Cermana při bohoslužbách v neděli 27.června

Vážení farníci,

dne 19. 5. 2021 zemřel na těžkou nemoc pan Jan Cerman z Lomnice nad Popelkou ve věku 55 let. Zemřelý konal obětavě mnoho let kostelnickou službu ve farnosti Lomnice nad Popelkou. Vedl společenství mládeže a byl aktivní ve službě druhým. Zanechal manželku Helenu Cermanovou a čtyři ještě nezaopatřené děti. Dva členové farní rady, kteří zemřelého znali osobně a byli se s ním rozloučit na jeho pohřbu, navrhli, aby farnost jednorázovým darem podpořila rodinu zemřelého Jana Cermana.

Farní rada proto rozhodla uspořádat v neděli 27. 6. 2021 sbírku, jejíž výtěžek by byl předán pozůstalé manželce jako výraz solidarity v její nelehké životní situaci.

Děkujeme všem, kteří pomohou.

Studenec 18. 6. 2021

Farní rada farnosti Studenec