Ohlášky Svatého týdne (2016)

Sobota - 19. březen 2016

14:00 - mše sv. ve Studenci (pohřeb p. erbanové)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 20. březen 2016 (KVĚTNÁ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 21. březen 2016 (Pondělí svatého týdne)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 22. březen 2016 (Úterý svatého týdne)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 23. březen 2016 (Středa svatého týdne)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 24. březen 2016 (ZELENÝ Čtvrtek)

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
Do 20:00 - adorace v zahradě Getsemanské, kostel Studenec

Pátek - 25. březen 2016 (VELKÝ Pátek)

09:00 - křížová cesta v Zálesní Lhotě
15:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách

Sobota - 26. březen 2016 (BÍLÁ Sobota)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
Do 19:00 - adorace u Božího hrobu, kostel Studenec
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci

Neděle - 27. březen 2016 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NÁSTUP LETNÍHO ČASU)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)