Ohlášky Svatého týdne (2015)

Neděle - 29. březen 2015 (Květná neděle)

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

Pondělí - 30. březen 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 31. březen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MARII VAŇKOVOU A RODIČE)

Středa - 01. duben 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 02. duben 2015 (ZELENÝ ČTVRTEK)

16:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI VE STUDENCI)

Pátek - 03. duben 2015 (VELKÝ PÁTEK)

09:00 - křížová cesta ve Studenci
15:00 - křížová cesta v Čisté u Horek
17:00 - velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - velkopáteční obřady v Roztokách

Sobota - 04. duben 2015 (BÍLÁ SOBOTA)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
18:00 - obřady Bílé Soboty v Roztokách
20:30 - obřady Bílé Soboty ve Studenci

Neděle - 05. duben 2015 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (KŘTINY PŘI MŠI SV.)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí velikonoční - 06. duben 2015

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
10:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Na misie se minulou neděli vybralo 3700,-Kč